Begeleiding van kinderen die betrokken zijn bij pesten

De essentie van mijn aanpak is dat ik kinderen via diverse interventies inzicht laat krijgen in hun rol in het in stand houden van het pesten. Ze krijgen inzicht in welke consequenties hieraan zijn verbonden voor henzelf en anderen. 

Ik ga met hen individueel of als groep aan de slag. Een groep kan b.v. bestaan uit slachtoffers, daders maar ook een groep met omstanders. Uiteindelijk biedt een interventie met de gehele groep vaak het beste resultaat, maar de situatie en context bepaalt of dit mogelijk is. Mijn voorkeur voor een interventie is dus hiervan afhankelijk.

Ik hanteer de volgende uitgangspunten:

  • Ieder kind is OK, ongeacht zijn rol in het pestsysteem;
  • Niemand is een klier voor zijn plezier. Gedrag valt niet samen met het wezen van het kind, gedrag komt voort uit omstandigheden en keuzes;
  • Het pesten stopt.

Voor meer informatie nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.