Trainingen voor kinderen m.b.t. pesten en mediawijsheid

Kinderen gaan razendsnel mee met de mogelijkheden van internet en social media. Maar ze weten niet altijd hoe ze hier goed en verantwoordelijk mee om moeten gaan. Dit kan leiden tot vervelende situaties en pestgedrag. Via trainingen maak ik kinderen meer bewust van de kansen en risico’s die het gebruik van social media met zich meebrengt. Tegelijk laat ik zien welke gevolgen pesten kan hebben voor degene die gepest wordt maar ook voor de pesters en omstanders. Dit kan op verschillende manieren waaronder: 

  • Het samen bekijken van filmpjes die gevolgen van onjuist social media gebruik en pesten laten zien. De kracht zit in het gesprek wat ik daarna met hen voer en de inzichten die zij krijgen. Ik doe dit soms op een enigszins confronterende manier maar altijd op proportionele wijze afgestemd op de kinderen in de groep. Daarvoor is het essentieel om voldoende achtergrondinformatie te hebben over de kinderen;
  • Een interactieve theatervoorstelling met rollenspellen. Dit geeft kinderen vaak verrassende inzichten;
  • Oefeningen waarbij kinderen niet alleen nadenken over kansen en risico’s maar ook gaan kijken wat ze zelf daadwerkelijk voelen bij gebeurtenissen rondom pesten en social media gebruik.

Ik hanteer hierbij altijd de volgende uitgangspunten: 

  • Ieder kind is OK, ongeacht zijn of haar mening in het gesprek of rol in het systeem; 
  • Niemand is een klier voor zijn plezier. Gedrag valt niet samen met het wezen in het kind; gedrag komt voort uit omstandigheden en keuzes. 

 Voor meer informatie nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.