Workshops en ouderavonden voor ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers kennen hun kind het beste. Maar soms zijn zij zich er onvoldoende van bewust hoe de gedigitaliseerde belevingswereld van hun kinderen eruit ziet. Om die reden is het belangrijk om hen hierin mee te nemen.

Ik heb ervaren dat een workshop bij uitstek de manier is om dit te doen. 

Deze workshops hebben een educatief karakter maar zijn vooral interactief. Ik geef concrete tools maar ik prikkel de aanwezigen ook om met mij en met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die leven. Ik belicht de wijze waarop kinderen gepest kunnen worden. Vragen die tijdens een workshop aan bod kunnen komen zijn o.a.:

 • Hoe is pesten te herkennen? 
 • Welke rollen bestaan er in het pesten? 
 • Wat is ertegen te doen? 
 • Wat is mediawijsheid? 
 • Hoe mediawijs ben ik? 
 • Hoe kan ik kinderen leren om te gaan met smartphones? 
 • Hoe kan ik kinderen bewust leren omgaan met social media? 
 • Welke apps gebruiken kinderen?
 • Welke kenmerken hebben deze apps?
 • Wat is sexting en grooming en hoe kan je hier mee omgaan? 
 • Hoe kan de samenwerking tussen ouders en school verbeteren ten gunste van het kind? 
 • Hoe kan ik bijdragen om kinderen mediawijzer te maken? 

Er zijn geen eenduidige antwoorden op deze vragen. Echter, door mijn opleiding, ervaring, aanhoudende interesse en de gesprekken die ik voer met kinderen, ouders, onderwijsprofessionals en organisaties hier omheen, heb ik hierover wel duidelijke visie.

Ik ben vooral ook benieuwd naar de ideeën van de aanwezigen. Bij de voorbereiding kijk ik samen met de opdrachtgever naar de doelgroep en het doel van workshop. Op basis daarvan verzorg ik een workshop die aantrekkelijk is voor de aanwezigen en waarbij ze met vernieuwde inzichten weer naar huis gaan. 

Voor meer informatie nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.